Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

Προσπέλαση (από το προσπελάζω)

Ξεκινάμε ψάχνοντας ορισμούς στα λεξικά. (Το σύμβολο [<] διαβάζεται [προέρχεται από]).
Το αρχαίο ρήμα [πελάζω] σήμαινε [πλησιάζω].
Η παροιμιακή φράση [όμοιος ομοίω αεί πελάζει] σημαίνει [ο άνθρωπος πάντοτε (επιθυμεί να) συναναστρέφεται ομοίους του].
Το σύνθετο [προσπελάζω] < [προς + πελάζω] σήμαινε [πλησιάζω προς κάτι, προσεγγίζω].
Η πράξη [το πλησίασμα, η προσέγγιση] λέγεται [η προσπέλαση, της προσπέλασης] < αρχαίο [η προσπέλασις, της προσπελάσεως].
Κάποιος, που μπορούμε να τον πλησιάσουμε εύκολα, λέγεται [ο προσπελάσιμος].
Αυτός που πλησιάζει λέγεται [ο πελάτης]. Στην αρχαιότητα [πελάτης] ήταν [αυτός που πλησίαζε για να ζητήσει προστασία], σήμερα [πελάτης] είναι [αυτός που αγοράζει κάτι] ή [αυτός που έχει τακτική παρουσία, που είναι θαμώνας]. Το [σύνολο των πελατών] λέγεται [η πελατεία].

Το αρχαίο ρήμα [ελαύνω] σήμαινε [τρέχω, οδηγώ].
Η πράξη της οδήγησης μιάς μεταλλικής μάζας να περάσει βίαια μέσα από μιά οπή λέγεται [η έλαση, της έλασης] < αρχαίο [η έλασις, της ελάσεως]. Αυτό που παράγεται, ανάλογα με το σχήμα της οπής, είναι το σύρμα ή [το έλασμα].

Το σύνθετο [απελαύνω] < [από + ελαύνω] σήμαινε [διώχνω έξω από τα σύνορα].
Η πράξη, που σημαίνει εξορία < [εξ + όριο > εξορίζω], λέγεται [η απέλαση, της απέλασης] < αρχαίο [η απέλασις, της απελάσεως]. Η εξορία λεγόταν επίσης [η εξέλασις, της εξελάσεως] < [εξ + ελαύνω].
Ο φρουρός στα σύνορα του βυζαντινού κράτους, επιφορτισμένος να απωθεί τους εισερχόμενους ξένους , ονομαζόταν [ο απελάτης, του απελάτου].

Το σύνθετο [διελαύνω] < [δια + ελαύνω] σήμαινε [διέρχομαι έφιππος] ή [οδηγώ κάτι ανάμεσα από δύο εμπόδια] ή [διατρυπώ κάτι].
Η πράξη λέγεται (για μεταλλική κατεργασία) [η διέλαση, της διέλασης] < αρχαίο [η διέλασις, της διελάσεως].

Το σύνθετο [επελαύνω] < [επί + ελαύνω] σήμαινε [εφορμώ (συνήθως με ιππικό), επιτίθεμαι εναντίον κάποιου].
Η πράξη λέγεται [η επέλαση, της επέλασης] < αρχαίο [η επέλασις, της επελάσεως].

Το σύνθετο [παρελαύνω] < [παρά + ελαύνω] σήμαινε [περνώ μαζί με άλλους, όλοι συντεταγμένοι σε φάλαγγες].
Η πράξη λέγεται [η παρέλαση, της παρέλασης] < αρχαίο [η παρέλασις, της παρελάσεως].

Τώρα που τα γνωρίζουμε όλα αυτά, ας διαβάσουμε το Θέμα 1.Α.3 από το σημερινό διαγώνισμα για ΑΕΠΠ : [Όταν γίνεται σειριακή αναζήτηση κάποιου στοιχείου σε έναν μη ταξινομημένο πίνακα και το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα, τότε υποχρεωτικά προσπελαύνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα].

Παραβλέπω ότι θα έπρεπε να λέμε [σειραϊκή] και όχι [σειριακή], αφού [Συριακή] ήδη σημαίνει [αυτήν από την Συρία]!
Αυτό που είναι οφθαλμοφανές, αλλά κανείς δεν νοιάστηκε να διορθώσει στο κείμενο του διαγωνίσματος, είναι ότι θα έπρεπε η ανύπαρκτη και ακατανόητη λέξη [προσπελαύνονται] να φύγει και η παράγραφος να αντικατασταθεί από την…

[Όταν γίνεται σειριακή αναζήτηση κάποιου στοιχείου σε έναν μη ταξινομημένο πίνακα και το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα, τότε η διαδικασία αναζήτησης πρέπει να προσπελάσει υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία του πίνακα].

Το ότι ασχολούμαστε εντατικά με την πληροφορική δεν δικαιολογεί την κακοποίηση της γλώσσας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: