Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Σχετικά με εκλογές

Τις τελευταίες εβδομάδες γίνονται πολλά πράγματα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
Δεν έσπευσα να γράψω, προσπαθώντας να χωνέψω τις νέες καταστάσεις.
Διάβασα πολύ, άκουσα πολλές απόψεις, κατέληξα να υποστηρίζω ορισμένα θέματα με τόση ένταση, όση εκδηλώνουν και οι υποστηρικτές των αντίθετων απόψεων (που υπάρχουν και στο χέρι σας είναι να κάνετε την διαλεκτική σύνθεση).
Ο στόχος μου είναι η ειρήνη και η ευημερία στους λαούς, οπότε λύσεις άμεσης καταστροφής, γκρεμίσματος ή εκτελέσεων δεν πρόκειται να υποστηρίξω, αλλά ριζοσπαστικές προτάσεις θα μπορούσα να διατυπώσω.
Δεν είμαι ειδικός, εμπειρογνώμων, σοφός, ιδιοφυής ή σωτήρας.
Αρχίζω να διατυπώνω τις ιδέες ενός απλού ανθρώπου.

Σχετικά με τις εκλογές

Στη χώρα μας υπάρχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Αυτά θα μπορούσαν να τα έχουν αυτοί που είναι Έλληνες πολίτες από πατέρα και από μητέρα. Δεν ισχύει συνεχώς αυτό για το εκλέγεσθαι. (Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο πρώτος άλλαξε τον ισχύοντα τότε νόμο, αφαιρώντας το [και από μητέρα], για να διευκολύνει την εκλογή του (αντιπάλου του;) Ανδρέα Παπανδρέου στην θέση του Πρωθυπουργού. Ποιός του το επέβαλε, δεν γνωρίζω).
Οι εκλογές χρησιμοποιήθηκαν (κάκιστα κατά την ταπεινή γνώμη μου) για να παραγράφονται αδικήματα βουλευτών προηγουμένων περιόδων.
(Για την δικαιοσύνη θα τα πούμε σε επόμενο σημείωμα. Τα αδικήματα δεν πρέπει να παραγράφονται. Όποτε γίνει η δίκη, μπορεί να αποφασιστεί διαφορετική ποινή. Επίσης, οι νόμοι δεν επιτρέπεται να έχουν αναδρομική ισχύ. Αν υπάρξει ένα γεγονός που πρέπει να τιμωρηθεί αναδρομικά, αυτό ας γίνεται με δημοψήφισμα).

Προτείνω να αλλάξουμε προσέγγιση στο θέμα των εκλογών.

1.Διατυπώνουμε κάποιες αλήθειες και παραδοχές με διαβάθμιση αύξουσας δυσκολίας. Πχ. [Δεχόμαστε να ζούμε σε κοινωνία που υπακούει σε νόμους], [Ο νόμος είναι σκληρός και δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις], [Ο χρηματιζόμενος λειτουργός απολύεται και δημεύεται η περιουσία του].
Το έργο της διατύπωσης των κανόνων το αναλαμβάνουν ακαδημαϊκοί και δικαστικοί κύκλοι. Ας πούμε ότι καταλήγουν σε χίλιους κανόνες με επαρκή ερμηνεία κοινής παραδοχής, 100 απλούς και 900 σύνθετους.
Οι κανόνες διδάσκονται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες : μόνο οι απλοί στα μικρά παιδάκια, όλοι στα μεγαλύτερα παιδιά.

2.Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκλέγειν (πιστοποίηση εκλογέως) πρέπει να περάσει μιά εξέταση, όπου μπαίνουν με τυχαίο τρόπο πενήντα ερωτήματα από τους 100 απλούς κανόνες και πρέπει να απαντήσει πάνω από 80% σωστά (πάνω από 40 απαντήσεις σωστές).
Άλλο προαπαιτούμενο : Πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης με μόνιμη ή προσωρινή άδεια.
Δεν υπάρχει εδώ θέμα ηλικίας. Αν ένα άτομο 12 χρόνων μπορεί να περάσει την δοκιμασία, μπορεί να πάρει πιστοποιητικό εκλογέως.
Εξετάσεις για πιστοποιητικό εκλογέως μπορεί να γίνονται ετησίως.

Ας δούμε πώς το σκέφτηκε ο ΚΥΡ :

3.Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκλέγεσθαι (πιστοποίηση εκλογίμου) πρέπει να περάσει μια εξέταση, όπου μπαίνουν με τυχαίο τρόπο διακόσια ερωτήματα από τους 1000 κανόνες και πρέπει να απαντήσει πάνω από 80% σωστά (πάνω από 160 απαντήσεις σωστές).
Άλλα προαπαιτούμενα : πρέπει να έχει Έλληνες γονείς, πρέπει να είναι ενήλικος.
Εξετάσεις για πιστοποιητικό εκλογίμου μπορεί να γίνονται ετησίως.

4.Στις εκλογές συμμετέχουν "Κομματικές Επιχειρήσεις" με βιβλία τρίτης κατηγορίας και περαιωμένη μία χρήση (πάντοτε από ορκωτούς λογιστές), που θα αντικαταστήσουν τα σημερινά κόμματα.
Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης θα αποτελείται από ομόρρυθμους μετόχους (με πιστοποιητικά εκλογίμων) που θα είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον σε περίπτωση κρατικής ζημίας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Κομματικής Επιχείρησης θα έχει αντίστοιχο ρόλο με τον σημερινό αρχηγό κόμματος.
Σε περίπτωση συγκυβέρνησης οι Κομματικές επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρούν σε συγχώνευση ή σε σύμπηξη κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση καταψήφισης μιας κυβερνώσας κομματικής επιχείρησης, μπορεί με νόμο να προβλέπεται άμεσος έλεγχος με περάτωση εντός εξαμήνου και ρευστοποίηση.


Περιμένω τα πάντοτε κόσμια και εποικοδομητικά σχόλιά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: