Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Λύση γρίφου 12

Ο γρίφος δημοσιεύτηκε εδώ : http://ideas-by-alkinoos.blogspot.gr/2013/02/12.html

Ακολουθεί η λύση:


Γρίφος 12

Την πρώτη φορά που συναντιούνται τα πλοία έχουν διανύσει (μαζί, αθροιστικά) μία φορά το πλάτος του ποταμού και το αργό πλοίο έχει διανύσει 720 γιάρδες.

Όταν τα πλοία φθάσουν την απέναντι όχθη (όχι ταυτόχρονα, αλλά δεν πειράζει) έχουν διανύσει δύο φορές το πλάτος του ποταμού.

Την δεύτερη φορά που συναντιούνται τα πλοία έχουν διανύσει (μαζί) τρεις φορές το πλάτος του ποταμού και το αργό πλοίο έχει διανύσει ένα πλάτος συν 400 γιάρδες.

Από την αναλογία [1 / 3 ισούται με 720 / (πλάτος + 400)] προκύπτει ότι πλάτος = 1760 γιάρδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: