Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Λύση γρίφου 14

Ο γρίφος δημοσιεύτηκε εδώ : http://ideas-by-alkinoos.blogspot.gr/2013/02/14.html

Ακολουθεί η λύση:

Γρίφος 14

Ονομάζω τα κομμάτια αρχίζοντας με το επάνω και προχωρώ δεξιόστροφα, βάζοντας 
πεζό γράμμα για μικρό κρίκο και 
κεφαλαίο γράμμα για μεγάλο κρίκο : 
αΑ ΒΒ Γγ δδ εΕ ΖΖ Ηη θΘ ΙΙ Κκ λλ μμ.

Ανοίγω όλους τους κρίκους στα κομμάτια δδ και λλ (είναι περίπου στην μέση δεξιά κι αριστερά) 
και παίρνω κρίκους δ Δ δ Δ δ, λ Λ λ Λ λ. 

Τα 10 υπόλοιπα κομμάτια στη σειρά τους είναι
αΑ ΒΒ Γγ    εΕ ΖΖ Ηη θΘ ΙΙ Κκ    μμ
και τα ενώνω με τους 10 κρίκους που άνοιξα

αΑ δ ΒΒ δ Γγ Δ εΕ δ ΖΖ λ Ηη Δ θΘ λ ΙΙ λ Κκ Λ μμ Λ

χρεώνοντας 4 x 20 + 6 x 15 = 170 λεπτά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: